DISCLAIMER

AUGUSTUS 2022 

 

Website: www.elefantis4u.nl  en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Elefantis4u is de bewerker van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op mijn website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Elefantis4u werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

 

Aansprakelijkheid

 

Ik heb met grote zorgvuldigheid deze website en teksten gemaakt. Ik erken geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Elefantis4u sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welke opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van mijn  website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Ik zal er alles aan doen om bovengenoemde te voorkomen of aan te passen.

 

Elefantis4u is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen/social media  waar naar wordt verwezen. Ik  verschaf informatie op de website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

 

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op mijn  website;

 

De informatie op deze website is bedoelt als algemene informatie en geen advies op welke manier dan ook. U als Gebruiker bent verantwoordelijk voor uw eigen handelingen en resultaten. Bij twijfel dient u zelf als Gebruiker na te gaan of het voor u van belang is om eerste een medisch specialist of medisch behandelaar te raadplegen.

Informatie en/of behandelingen op deze website zijn  geen vervanging voor medisch advies in welke vorm dan ook.

 

Door bezoek aan de website www.elefantis4u.nl krijgt de Gebruiker te maken met cookies en gegevens ivm bezoek van de website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, zie het Privacy Statement op de website. Voor meer vragen kunt u informatie opvragen via info@elefantis4u.